Giải cứu chúa công Menu

Character

Sự kiện

Trang chủ > Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER MỚI

Tặng quà đặc biệt dành cho chuỗi server mới - Đăng nhập nhận quà ngay từ bây giờ

 

1. Điểm danh liên tiếp nhận quà

 

2. Nạp mốc bất kỳ X2

 

 

3. Nạp mốc bất kỳ nhận tướng Ichimaru và đại lễ 

4. Đua TOP lực chiến trên bảng phong thần

 

 

5.  Đăng nhâp nhận quà

 

6. Tích lũy nạp sv mới

 

 

7. Tăng cấp nhận hảo lễ
Tin liên quan