Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Tính năng tầm bảo

Nhấn vào mục tầm bảo trên màn hình chính.

Anh hùng sẽ có 2 khu vực tầm bảo cho mình: Huyễn cảnh sơm lâm hoặc  Huyết luyện ngục. Mỗi khu vực tầm bảo sẽ mang lại tức lợi khác nhau. Số lần tầm bảo là 20 lần

Bên Huyễn cảnh sơn lâm: Lọ Exp, kim cương, trang bị

Phía Huyết luyện ngục: Vàng, kim cương, trang bị

 

 

Chọn một trong 2 khu vực tầm bảo cho bản thân. Sau đó chọn các vị tướng sẽ tham gia tầm bảo

 

Ở đây sẽ có nhiều thử thách khó khăn cho các anh hùng, nhưng thay vào đó sẽ là những lợi ích không hề nhỏ

 

 

 

 

 

Nếu anh hùng có thế đi hết khu vực, sẽ tìm thấy kho bảo tàng lớn. Với nhiều vật phẩm có giá trị cao

Tin liên quan