Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Để Tiến giai và tăng bậc cho anh hùng , ta mở giao diện anh hùng để xem danh sách trang bị cần thiết cho anh hùng 

 

 

Nhấn chọn những trang bị đã có. Đối với trang bị chưa thu thập đủ mảnh ghép, ta chạm vào ô trống để hiện ra giao diện tìm kiếm & ghép mảnh ghép trang bị.

 

Sau khi đã tìm đủ mảnh ghép, ta tiến hành trang bị cho anh hùng

 

                                                                                                 

Khi đã mang đủ 6 trang bị, anh hùng có thể được tăng bậc để tăng chỉ số hoặc mở kỹ năng mới.

 

 

Tin liên quan