Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Các anh hùng có thể chiêu mộ thần thú để trợ giúp đội hình vượt qua những khó  khăn

Giao diện tính năng thần thú

Bạn có thể cho thần thú ăn, hoặc huấn luyện cho thần thú

Cho ăn để thần thú tăng sao- Tăng thuộc tính và level kỹ năng

Hãy chọn đồ ăn yêu thích của thần thú để tăng được nhiều điểm kinh nghiệm hơn

Huấn luyện thần thú cho phép thần thú tăng phẩm giai (thuộc tính ngay lập tức), từ trắng lên tím

 

Sắp xếp thần thú trong đội hình

 

 

 

Tin liên quan