Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Các anh hùng có thể tham gia diệt boss vào các ngày thứ 3, 5, 7 lần lượt sẽ là

Thứ 3 sẽ boss Luffy

Thứ 5 sẽ boss Goku

Thứ 7 sẽ boss Naruto

 

Với các độ khó khác nhau từ 1 đến 6. Các anh hùng sẽ nhận được phẩn thưởng lớn dần theo từng độ khó

 

 

Mỗi con boss, các anh hùng nên sắp sếp đội hình phù hợp với từng bộ truyện để tạo ra lượng sát thương lớn hơn

Tin liên quan