Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Mỗi ngày chư vị anh hùng sẽ có 1 lần làm mới ma pháp huyễn cảnh. Bạn sẽ phải vượt qua đội hình của những người chơi khác hãy trở thành người đứng đầu sever. 

 

Sau mỗi trận huyết chiến, chư vị anh hùng sẽ nhận được 1 bảo rương với những phẩn thưởng cao cấp dần.

 

Ngoài ra chư vị còn nhận được điểm Ma pháp- sẽ được dùng trong shop ma pháp1

 

Tin liên quan