Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Mỗi anh hùng của bạn chiêu mộ đều có 4 kỹ năng

 

 

 

Phẩm chất đầu tiên của anh hùng là “1 sao” có thể dùng tuyệt chiêu thứ 1. Chúng ta có thể khống chế thời cơ thi triển “tuyệt chiêu” trong chiên đấu.

 

Mỗi “tuyệt chiêu” của anh hùng đều đặc biệt, có công kích đơn, công kích nhóm, khống chế kỹ năng, kỹ năng trị liệu…


Hãy dựa theo hiệu quả “tuyệt chiêu” của các anh hùng, để điều chỉnh đội và phá vỡ trận hình địch!

 

Phẩm chất của ninja khi tăng đến “5 sao. Anh hùng sẽ học thêm các kỹ năng riêng. Các kỹ năng kỹ năng này trong chiến đấu sẽ tự động thi triển.

 

 

 

 

Giao diện kỹ năng

Mở giao diện anh hùng, chọn ninja bạn muốn tăng kỹ năng.

 

 

Sau đó nhấp nút “Kỹ năng”

 

Tăng cấp kỹ năng

 

Tăng kỹ năng cần vàng. Số vàng cần để học dựa theo cấp kỹ năng, kỹ năng càng cao càng cần nhiều vàng.


Bạn được tích lũy tối đa 10 kỹ năng để học, thăng cấp VIP bạn sẽ nâng tổng số kỹ năng tích lũy lên 30.

 

Mỗi 3 phút bạn sẽ được hồi 1 điểm kỹ năng để dùng. Bạn có thể dùng kim cương để mua 1 lần 10 điểm kỹ năng.


Nhấp dấu “+” (Như khung đỏ trong hình), là có thể tăng kỹ năng.

 

 

 

Tin liên quan