Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Để tham gia dũng giả chi chiến, Đội của bạn cần đạt cấp 15

 

Thí luyện bao gồm 5 phụ bản: Kho báu hải tặc, Di sản viễn cổ, Trí tuệ, Sức mạnh, Đội ngũ

 

Kho báu hải tắc


Thứ Hai, Tư , Sáu đầu lúc 5:00 
Số lần giời hạn được làm mới mỗi ngày: 2 lần
Thể lực tốn: 6
Loại kẻ địch: Luffy (Hồi phục mạnh)
Nơi đây bạn sẽ khiêu chiến với những anh hùng thuộc bộ truyện One Piece. Phần thưởng sẽ là vô số bình kinh nghiệm lớn nhỏ

 

Di sản viễn cổ

Thứ Ba, Năm, Bảy lúc 5:00 
Số lần giời hạn được làm mới mỗi ngày: 2 lần
Thể lực tốn: 6

Nơi bạn có thể kiếm được rất nhiều vàng bạc của cải, Rơi nhiều tiên vàng

 


Trí tuệ


Thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật bắt đầu lúc 5:00 
Số lần được vào mỗi ngày: 2 lần
Thể lực tốn: 6
Loại kẻ địch: 

Rơi nhiều đạo cụ cao cấp, miễn sat thương vật lý

 

Sức mạnh


Thứ Hai, Bảy, Chủ Nhật bắt đầu lúc 5:00 
Số lần được vào mỗi ngày: 3 lần
Thể lực tốn: 6
Loại kẻ địch: Ác lang và người ngoài hành tinh (Miễn phép). Rơi nhiều đạo cụ của các học giả

 

Đội ngũ


Thứ Tư, Chủ Nhật bắt đầu lúc 5:00 
Số lần được vào mỗi ngày: 2 lần
Thể lực tốn: 6
Loại kẻ địch: Các nhận vật trong bộ truyện

Hãy sử dụng các loại tứng phù hợp với từng bộ truyện để được buff thêm các chỉ số cho anh hùng khi tham gia trận chiến

 

 

 

 

Tin liên quan