Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

  

 

Cửa hàng là một phần không thể thiếu trong Học viện anh hùng, nơi bán những nhu yếu phẩm cho quá trình nâng cấp nhân vật.

Cày hoài mà không thấy, bỗng nhiên shop lại có bán thì còn gì bằng phải không nào?

 

Giao diện Cửa hàng hết sức tiện lợi, các bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các loại shop mà không cần phải thoát ra giao diện chính để vào shop khác.

 

 

Phân loại:

 

  • Shop anh hùng:Bày bán các vật phẩm thông thường như sách EXP, hồn ninja, nhẫn thuật, thẻ càn quét v.v… Dùng tiền vàng hoặc kim cương để mua, tùy vào loại hàng. Shop sẽ làm mới kho hàng vào lúc 12:00 hằng ngày.

 

  • Shop Thần Bí:Bày bán các vật tương tự như Shop anh hùng nhưng có chất lượng cao hơn. Shop Thần Bí chỉ tự động làm mới kho hàng vào lúc 21:00 hằng ngày.

 

  • Shop Linh giới:Bày bán hồn tướng và các trang bị tím. Hàng hóa chỉ mua được bằng kim cương do chất lượng hàng rất cao. Shop linh giới chỉ tự động làm mới kho hàng vào lúc 21:00 hằng ngày.

 

  • Shop Võ đài:Mua vật phẩm bằng Điểm Võ đài – điểm thưởng khi tham gia Võ đài. Shop võ đài chỉ tự động làm mới kho hàng lúc 21:00 hằng ngày.

 

  • Shop Ma Vương:Mua vật phẩm bằng Điểm Ma vương – điểm thưởng khi tham gia đánh boss. Shop chỉ tự động làm mới kho hàng lúc 21:00 hằng ngày.

 

 

  • Shop ma pháp:Mua vật phẩm bằng Điểm Ma pháp – điểm thưởng khi tham gia huyễn cảnh. Shop chỉ tự động làm mới kho hàng lúc 21:00 hằng ngày.
  • Shop linh giới:Chỉ khi đạt mốc Vip nhất định mới xuất hiện. Vật phẩm trong shop thường là vật phẩm cao cấp mua bằng kim cương
  • Shop thần bí: Chỉ xuất hiện bạn vô tình đi ải. Shop bán hồn tướng và trang bị

 

 

 

 

 

Tin liên quan