Giải cứu chúa công Menu

Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Mỗi loại bảo vật đều có những tính năng, công dụng riêng. Giúp cho anh hùng mạnh mẽ hơn trong các cuộc giao tranh

 

 

Để tiến hành ép bảo vật vào trong người anh hùng ta vào giao diện anh hùng. Nhấn vào bảo vật

 

 

Ở giao diện bảo vật, ta có thể chọn bảo vật để khảm

  

 

Mở khóa thêm ô bảo vật cần tiêu hao 1 lượng nhỏ kim cương

 

 

Khi tiến hành khảm bảo vật, anh hùng sẽ nhận được chỉ số ngẫu nhiên từ min đến max của bảo vật đó, Các hành hùng hãy cố gắng khảm bảo vật max dòng chỉ số. Ngoài ra các anh hùng còn có thể cài lại chỉ số các bảo vật bằng cách nhấn vào mục cài lại

 

 

Các anh hùng còn có thể hợp bảo vật nhỏ thành bảo vật xịn hơn, hoặc đổi các loại bảo vật với nhau khi ghép cùng giai

 

 

 

Tin liên quan